Franz Ferdinand at Solidays 2014 - Mauro Melis photographe. Music & Social Photographer
Music & Social Photographer

Mauro Melis photographe

Franz Ferdinand at Solidays 2014

Franz Ferdinand © Mauro Melis. Solidays 2014

Franz Ferdinand

Franz Ferdinand © Mauro Melis. Solidays 2014

Franz Ferdinand © Mauro Melis. Solidays 2014

Franz Ferdinand © Mauro Melis. Solidays 2014